بسمه تعالي

اطلاعيه سود سهام در حال پرداخت سال مالي منتهي به 30/9/1396

شرکت سرمايه گذاري ملي ايران ( سهامي عام )

شماره ثبت 23206 تهران و شناسه ملي 10100686779

 

          به اطلاع کليه سهامداران محترم شرکت سرمايه گذاري ملي ايران مي رساند سود سهام عملکرد سال مالي منتهي به 30/9/1396 دارندگان سهام در تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 30/01/1397 به ترتيب ذيل پرداخت گرديده است.

   سود سهام سهامداران حقيقي همانند سالهاي گذشته به صورت هم زمان در کليه شعب بانک تجارت با ارائه مدارک شناسائي فردي مورد قبول بانک از جمله کارت ملي به همراه تصوير آن و مدارک سهامداري به منظور شناسايي سهامدار از طريق کد سهامداري و يا کد بورس در حال پرداخت مي باشد. ضمناً سهامداراني که شماره حساب خود را در يکي از بانکهاي تجارت، صادرات،ملي به شرکت اعلام نموده اند، سود سهام به حساب آنها واريز گرديده است.

-        سهامداراني كه سود سهام آنها بيشتر از مبلغ 50.000.000 ريال مي باشد بايد نسبت به افتتاح حساب در يکي از بانکهاي کشور (تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) به نام خود اقدام نمايند. سود سهام اين دسته از سهامداران بلافاصله توسط بانک به حساب آنها واريز خواهد شد.

-       آن دسته از سهامداراني كه نام آنها در ليست بانك موجود نمي باشد و يا به دليل ناقص بودن مشخصات و مدارك، ‌بانك از پرداخت سود به آنها خودداري مي نمايد و يا سود سالهاي قبل از سال 88 خود را از شركت دريافت ننموده اند، ‌مي توانند با افتتاح حساب در يکي از بانکهاي کشور (تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) به نام خود نسبت به ارسال شماره حساب به شركت اقدام فرمايند. بديهي است سود سهام در اسرع وقت به حساب آنها واريز خواهد شد.

-        وكلاي قانوني سهامداران براي دريافت سود سهام بايد با در دست داشتن اصل وكالتنامه و يك نسخه كپي آن و همچنين مدارك شناسايي معتبر و تصوير آن و مدارك سهامداري به بانك تجارت شعبه سپهبد قرني كد 201 به نشاني تهران – خيابان سپهبد قرني-نبش خيابان برادران شاداب-   شماره 115 - مراجعه نمايند، پس از احراز اصالت وكالت نامه (بر اساس ضوابط بانك و سازمان بورس و اوراق بهادار) توسط بانك سود سهام پرداخت خواهد شد.

-        با توجه به سياستهاي نظام بانکي کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار، سود سهام صرفا" از طريق واريز به حساب بانکي سهامداران انجام و در امور سهام شرکت پرداخت نخواهد شد. لذا از کليه سهامداراني که تاکنون نسبت به افتتاح حساب اقدام ننموده اند تقاضا مي شود نسبت به افتتاح حساب و همچنين تکميل مشخصات سهامداري خود خصوصا" آدرس پستي ،کد ملي و پست الکترونيک از طريق شماره تلفن 6-88903293 ويا فکس 88926535 و پست الکترونيک اقدام نمايند.

 – سود سهام سهامداران حقوقي ازابتداي دی ماه 1397 با درخواست کتبي که به امور سهام شرکت ارسال مي نمايند پرداخت خواهد شد.

 

- فاكس: 88926535

- آدرس الكترونيكي saham@nici.ir

- آدرس پستي : تهران – خيابان كريم خان زند – خيابان شهيد عضدي ( آبان جنوبي ) شماره 11

صندوق پستي : 14155-4775-41

             سهامداران محترم براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت اينترنتي شرکت به آدرس www.nici.ir و سايت رسمي ناشران اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir مراجعه نمايند.